Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Abutilon grandifolium

Γένος: Abutilon

Οικογένεια: Malvaceae
Συχνές ονομασίες: Indian mallow / Αβούτιλον.