Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Paeonia mascula Γένος: Paeonia Οικογένεια: Paeoniaceae Συχνές ονομασίες: Wild...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Aquilegia alpina Γένος: Aquilegia Οικογένεια: Ranunculaceae Συχνές ονομασίες: Alpine...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pulsatilla vulgaris  (Anemone pulsetilla) Γένος: Pulsatilla Οικογένεια: Rancuculaceae Συχνές...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Convallaria majalis Γένος: Convallaria Οικογένεια: Asparagaceae Συχνές ονομασίες: Lily...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Eremophila nivea Γένος: Eremophila Οικογένεια: Scropulariaceae Συχνές ονομασίες: Silky...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Vitex agnus-castus Γένος: Vitex Οικογένεια: Lamiaceae Συχνές ονομασίες: Vitex,...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Armoracia rusticana Γένος: Armoracia Οικογένεια: Brassicaceae Συχνές ονομασίες: Horseradish,...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Μentha Aquatica Γένος: Mentha Οικογένεια: Lamiaceae / Λαμιοειδή Συχνές...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Taraxacum officinalis Γένος: Taraxacum Οικογένεια: Asteraceae Συχνές ονομασίες: Dandelion ...