Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Lotus berthelotii Γένος: Lotus Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Iris Γένος: Iris Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Crataegus oxyacantha Γένος: Crataegus Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Abutilon grandifolium Γένος: Abutilon Οικογένεια: Malvaceae...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Actaea spicata Γένος: Actaea Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Berberis vulgaris Γένος: Berberis...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Monarda didyma Γένος: Monarda...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Solidago virgaurea Γένος: Solidago Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Symphoricarpus racemosus (συνων.: Symphoricarpus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Erigeron karvinskianus Γένος: Erigeron Οικογένεια:...