Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Taxus baccata Γένος: Taxus Οικογένεια: ...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Narcissus exertus (συνώνυμο: Narcissus poeticus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Asplenium scolopenfrium Γένος: Asplenium...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Origanum majorana (Συνώνυμο: Majorana...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Iris spp. Γένος: Iris...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Crataegus oxyacantha Γένος: Crataegus Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Abutilon x hybridum Γένος: Abutilon Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Berberis vulgaris Γένος: Berberis...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Monarda didyma Γένος: Monarda...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Solidago virgaurea Γένος: Solidago Οικογένεια:...