Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Parthenocissus tricuspidata syn. Ampelopsis...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ceanothus spp. Γένος: Ceanothus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Escallonia spp. Γένος: Escallonia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος:  Viburnum tinus “Lucidum” Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Viburnum odorantissimum Γένος: Viburnum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Aucuba japonica Γένος:Aucuba Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Magnolia soulangeana Γένος: Magnolia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Eremophila glabra “Roseworthy” Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Eremophila maculata “Thunderbolt” Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Zanthoxylum beecheyanum Γένος: Zanthoxylum...