Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Spiraea japonica Γένος: Spiraea...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Jasminum spp. Γένος: Jasminum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Hedera helix L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Nerium oleander L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Laurus nobilis L. Γένος:...