Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Helianthus anuus Γένος: Helianthus Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Lotus berthelotii Γένος: Lotus Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Rubus ulmifolius subsp. sanctus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Smilax aspera Γένος: Smilax...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ribes spp. Γένος: Ribes...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Plectranthus saccatus “Velvet Elvis”...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Datura stramonium Γένος: Datura...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Acca sellowiana, συνώνυμα: Feijoa...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Euonymus japonicus “Bravo” Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Odontonema cuspidatum Γένος: Odontonema...