Την κινεζική πολεμική τέχνη ήπιας εξάσκησης Tai Chi, που χρησιμοποιείται ενίοτε και για θεραπευτικούς σκοπούς, προτείνει...