Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου αποτρέπονται κατά μέσο...
Το λένε και οι επιστήμονες Οι ενήλικες, οι οποίοι ως παιδιά είχαν έρθει σε στενή...