Τα πρακτικά οφέλη της σωματικής άσκησης σε σχέση με την προαγωγή της υγείας, την αντιμετώπιση...
Οι περισσότεροι ασθενείς αγνοούν τα οφέλη που μπορεί να έχει γι αυτούς η συχνή φυσική...
Την κινεζική πολεμική τέχνη ήπιας εξάσκησης Tai Chi, που χρησιμοποιείται ενίοτε και για θεραπευτικούς σκοπούς, προτείνει...
Μέχρι τώρα γνωρίζουμε επιστημονικά και τεκμηριωμένα τα οφέλη της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό. Κατά πόσο...
«Η αερόβια άσκηση ως συμπληρωματική μορφή παρέμβασης φέρει υψηλή αντικαταθλιπτική δράση σε ενήλικες ασθενείς με...
Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου αποτρέπονται κατά μέσο...
Ο,τι πιο εύκολο μπορείς να κάνεις ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΑΛΟ Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάθε...