Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum monococcum ssp. monococcum

Γένος: Triticum

Οικογένεια: Poaceae (Gramineae)/ Ποοειδή (αγρωστώδη)
Συχνές ονομασίες: einkorn, engrain / σιτάρι μονόκοκκο, στάρι, σίτος.

Ίσως το σπουδαιότερο φυτό παγκοσμίως, αποτελώντας την πρώτη ύλη βασικών ειδών της διατροφής του ανθρώπου. Οι, μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, καλλιέργειες σιταριού αποτελούν τις μεγαλύτερες εκτάσεις καλλιεργειών παγκοσμίως. Η καλλιέργεια του σιταριού απαριθμεί περί τα 15.000 χρόνια ζωής, μετά το 7.500 π.Χ. καλλιεργούνταν τα μονόκοκκα σιτάρια. Το καλλιεργούμενο μονόκοκκο σιτάρι προέρχεται από το άγριο μονόκοκκο σιτάρι που βρέθηκε σε περιοχές της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Το μονόκοκκο σιτάρι αποτελείται από ένα λεπτό, “τριχωτό” στέλεχος και είναι διπλοειδές με όρθια άγανα και στενά φύλλα κιτρινοπράσινου χρώματος. Κάθε σταχίδιο παράγει κι έναν κόκκο σπόρου εξ ου κι η ονομασία μονόκοκκο. Οι κόκκοι του είναι πολύ μαλακοί για αυτό και προτιμήθηκε και χρησιμοποιήθηκε περισσότερο κατά το πέρασαμα των χιλιάδων ετών έναντι των υπόλοιπων σιτηρών.