Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Zea mays Γένος: Zea...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Avena sativa Γένος: Avena...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Hordeum vulgare Γένος: Hordeum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum spelta Γένος: Triticum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum durum Γένος: Triticum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum turgidum ssp. Dicoccum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum monococcum ssp. monococcum...