Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Zea mays Γένος: Zea Οικογένεια: Poaceae Συχνές ονομασίες: corn,...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Avena sativa Γένος: Avena Οικογένεια: Poaceae (Gramineae)/ Ποοειδή (αγρωστώδη)...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Hordeum vulgare Γένος: Hordeum Οικογένεια: Poaceae (Gramineae)/ Ποοειδή (αγρωστώδη)...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum spelta Γένος: Triticum Οικογένεια: Poaceae (Gramineae)/ Ποοειδή (αγρωστώδη)...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum durum Γένος: Triticum Οικογένεια: Poaceae (Gramineae)/ Ποοειδή (αγρωστώδη)...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum turgidum ssp. Dicoccum Γένος: Triticum Οικογένεια: Poaceae (Gramineae)/...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Triticum monococcum ssp. monococcum Γένος: Triticum Οικογένεια: Poaceae (Gramineae)/...