Εργαστήριο Αλουμινίου 2

Σχολεία, Γκρουπ

Το εργαστήριο χυτηρίου αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις παραδοσιακές τεχνικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το μέταλλο.

zg_xyturio_7

Κεραμική Τέχνη

Σε ειδικά διαμορφωμένο κι εξοπλισμένο χώρο οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις παραδοσιακές τεχνικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το μέταλλο. Συγκεκριμένα, λειτουργεί εργαστήριο χυτηρίου, όπου συνδυάζονται η θεωρία με τη πράξη και την ανακύκλωση.

Το εργαστήριο χυτηρίου αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις παραδοσιακές τεχνικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το μέταλλο. Παράλληλα μαθαίνουν πως οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τη χύτευση για να κατασκευάσουν μεταλλικά αντικείμενα, χιλιάδες χρόνια πριν. Από τους λαούς της Μεσοποταμίας, τους τεχνίτες στην Αρχαία Αθήνα μέχρι τους μεταγενέστερους μεταλλουργούς η μέθοδος της χύτευσης προκαλούσε πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο τέλος της περιήγησης στο χώρο του χυτηρίου οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακυκλώσουν τα δικά τους αλουμίνια μετατρέποντάς τα σε νέα, χυτά, εικαστικά αντικείμενα, προϊόντα της διαδικασίας της ανακύκλωσης, υπό τη καθοδήγηση εξειδικευμένων τεχνιτών.

Ανακύκλωση

Σκοπός του εργαστηρίου

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την ανακύκλωση. Οι μαθητές συγκεντρώνουν άδεια κουτάκια αλουμινίου τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και τα λιώνουν στο χυτήριο αλουμινίου. Στο εργαστήριο αυτό, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τα δικά τους καλούπια και πάρουνε μαζί τους το καινούργιο τους αλουμινένιο αντικείμενο.

Μέθοδος

Το εργαστήριο ακολουθεί την μοντεσσοριανή μέθοδο εκμάθησης, όπου μέσω ενός «εξερευνητικού» μοντέλου εκμάθησης, η μάθηση της εικαστικής δραστηριότητας αποκτάται βιωματικά μέσω των υλικών και λιγότερο μέσω της απευθείας καθοδήγησης.