Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής 2

Σχολεία, Γκρουπ

Τα μαθήματα αγγειοπλαστικής πραγματοποιούνται στον ειδικά διαμορφωμένο κι εξοπλισμένο χώρο συνδυάζοντας τη θεωρία με τη πράξη.

Photo by Oshin Khandelwal on Unsplash

Κεραμική Τέχνη

Τα μαθήματα αγγειοπλαστικής αποσκοπούν στην μύηση παιδιών κι ενηλίκων στην πανάρχαια τέχνη της κεραμικής, καθώς αποτελεί μία από τις αρχαιότερες ασχολίες του ανθρώπου, που ξεκινά από την ανακάλυψη της φωτιάς, καθιστώντας τα προϊόντα αγγειοπλαστικής σημαντικά κομμάτια της ιστορίας. Το εργαστήριο περιλαμβάνει επιτόπια κατασκευή αντικειμένων με την καθοδήγηση έμπειρων αγγειοπλαστών.

Ιδιαίτερα οι μικροί μας φίλοι μέσα από το αισθητηριακό παιχνίδι, βασισμένο στην παιδαγωγική μέθοδο Μοντεσσόρι (Montessori), με ένα φυσικό υλικό, όπως είναι ο πηλός, και τη χειρωνακτική – χειροτεχνική ενασχόληση πλάθουν από τα πιο απλά έως και πιο σύνθετα αντικείμενα αισθητικής αλλά και πρακτικής αξίας.

Ο Τροχός

Σκοπός του εργαστηρίου

Αναδεικνύεται η μοναδικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά μέσα από τη χαρά της δημιουργικότητας, μαθαίνοντας τα ταυτόχρονα να αλληλεπιδρούν με σεβασμό κι αγάπη μεταξύ τους.

Μέθοδος

Το εργαστήριο ακολουθεί την μοντεσσοριανή μέθοδο εκμάθησης, όπου μέσω ενός «εξερευνητικού» μοντέλου εκμάθησης, η μάθηση της εικαστικής δραστηριότητας αποκτάται βιωματικά μέσω των υλικών και λιγότερο μέσω της απευθείας καθοδήγησης.