Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Lythrum salicaria L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Sedum acre Γένος: Sedum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Zantedeschia aethiopica Γένος: Zantedeschia...