Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pennisetum alopecuroiades Γένος: Pennisetum Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Veronica spp. Γένος: Veronica Οικογένεια: Caryophyllaceae...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cerastium tomentosum Γένος: Cerastium Οικογένεια: Caryophyllaceae...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Miscanthus sinensis “Zebrinus” Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pennisetum setaceum ‘Rubrum’. Γένος: Pennisetum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Carex spp. Γένος: Carex...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ficinia truncata “Ice Crystal”...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ophiophogon japonicus Γένος: Ophiophogon Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Astilbe spp. Γένος: Astilbe...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Heuchera “Black out” Γένος: Heuchera Οικογένεια:...