Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Anigozanthos spp.

Γένος: Anigozanthos

Οικογένεια: Haemodoraceae
Συχνές ονομασίες: Tall kangaroo paw / Ανιγόζανθος.