Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cicer arietinum L.

Γένος: Cicer

Οικογένεια: Fabaceae / Κυαμοειδή
Συχνές ονομασίες: chickpea or chick pea / Ερέβινθος ο κοινός ή κριόμορφος, ρεβιθιά ή ρεβυθιά.

Χαμηλός θάμνος με πτεροειδή τα μεγαλύτερα φύλλα του και στρογγυλά, ελαφρώς οδοντωτά τα μικρότερα με μικρά μασχαλιαία άνθη και πεπλατυσμένους καρπούς που φέρουν μέχρι δύο σπόρους, δηλαδή ρεβίθια.

Εύκολο φυτό, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις κι ανθεκτικό στη ξηρασία.

Η καταγωγή του φυτού είναι από την Ασία αλλά σήμερα παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση των καλλιεργειών του λόγω αυξημένης ζήτησης, καθώς τα ρεβίθια αποτελούν μια πολύ πλούσια σε διατροφική αξία τροφή.