Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Lens culinaris Γένος: Lens...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Arachis hypogaea Γένος:Arachis Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Vicia faba var. major...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pisum sativum Γένος: Pisum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cicer arietinum L. Γένος:...