Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Anethum graveolens L. var. hortorum Γένος: Anethum Οικογένεια: Apiaceae...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Petroselinum crispum L. Γένος: Petroselinum Οικογένεια: Apiaceae (Umbelliferae) /...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Anthriscus cerefolium L. Γένος: Anthriscus Οικογένεια: Apiaceae (Umbelliferae) /...