Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Anethum graveolens L. var....
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Petroselinum crispum L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Anthriscus cerefolium Γένος: Anthriscus...