Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Digitalis purpurea Γένος: Digitalis...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Clematis spp. Γένος: Clematis...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Zinnia elegans Γένος: Zinnia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Podranea / Bignonia ricasoliana...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Strelitzia reginae Γένος: Strelitzia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Heliconia psittacorum “Pink blush”...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pentas lanceolata Γένος: Pentas...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Gerbera spp. Γένος: Gerbera...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Lilium bulbiferum Γένος: Lilium...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Gaillardia pulchella Γένος: Gaillardia...