Στο ουγγρικό παρελθόν που την πάπρικα δεν την χρησιμοποιούσαν ως μπαχαρικό, το φυτό χρησιμοποιήθηκε ως διακοσμητικό, κυρίως στα κάστρα των ευγενών κατά τον 16ο αιώνα. Αντιθέτως, σήμερα η πάπρικα βρίσκεται σχεδόν σε κάθε ουγγρική συνταγή. Χρησιμοποιείται επίσης για ιατρικούς σκοπούς.