Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Capsicum annuum Γένος: Capsicum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cynara cardunculus Γένος: Cynara...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Asparagus acutofolius Γένος: Asparagus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Sonchus oleraceus (L.) L....