Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Abelmoschus esculentus, συνώνυμο: Hibiscus esculentus

Γένος: Abelmoschus

Οικογένεια: Malvaceae
Συχνές ονομασίες: Okra, ladies' fingers, okro, ochro / Μπάμια.