Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Salsola Soda

Γένος: Salsola

Οικογένεια: Chenopodiaceae
Συχνές ονομασίες: Opposite-leaved saltwort, oppositeleaf Russian thistle, barilla plant / Αλμύρα.

Χαμηλού ύψους, ετήσιος, μεσογειακός θάμνος – αλόφυτο, το οποίο συναντάται ως αυτοφυές σε παράκτιες περιοχές και μπορεί να αρδευτεί με αλμυρό νερό.

Το φυτό παρουσίαζε μεγάλη ιστορική σημασία ως πηγή άνυδρου ανθρακικού νατρίου (τέφρα σόδας), η οποία προέκυπτε από τις στάχτες του συγκεκριμένου κυρίως είδους αλλά κι άλλων αλόφυτων. Το άνυδρο ανθρακικό νάτριο χρησιμοποιούνταν στη σαπωνοποιία καθώς και στην παραγωγή γυαλιού. Στα φημισμένα κρύσταλλα Μουράνο του 16ου αιώνα (Βενετία) εξαρτώταν η ποιότητα τους από από την καθαρότητα του άνυδρου ανθρακικού νατρίου.