Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Salsola Soda

Γένος: Salsola

Οικογένεια: Chenopodiaceae
Συχνές ονομασίες: Opposite-leaved saltwort, oppositeleaf Russian thistle, barilla plant / Αλμύρα.

Χαμηλού ύψους, ετήσιος, μεσογειακός θάμνος – αλόφυτο, το οποίο συναντάται ως αυτοφυές σε παράκτιες περιοχές και μπορεί να αρδευτεί με αλμυρό νερό.

Το φυτό παρουσίαζε μεγάλη ιστορική σημασία ως πηγή άνυδρου ανθρακικού νατρίου (τέφρα σόδας), η οποία προέκυπτε από τις στάχτες του συγκεκριμένου κυρίως φυτών αλλά κι άλλων αλόφυτων. Το άνυδρο ανθρακικό νάτριο χρησιμοποιούνταν στη σαπωνοποιία καθώς και στην παραγωγή γυαλιού. Τα φημισμένα κρύσταλλα Μουράνο του 16ου αιώνα (Βενετία) εξαρτώταν η ποιότητας τους από από την καθαρότητα του άνυδρο ανθρακικό νάτριο