Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Helianthus tuberosus Γένος: Helianthus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Luffa cylindrica Γένος: Luffa...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Sechium edule Γένος: Sechium...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Abelmoschus esculentus, συνώνυμο: Hibiscus esculentus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Salsola Soda Γένος: Salsola...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Rumex acetosella Γένος: Rumex...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Apium graveolens L. var....
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Foeniculum vulgare var. piperitum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Rheum rhabarbarum Γένος: Rheum...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Brassica rapa subsp. Rapa...