Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cephalocereus senilis

Γένος: Cephalocereus

Οικογένεια: Cactaceae
Συχνές ονομασίες: Old man cactus, hairy cactus / Κεφαλοκηρίο το γερόντιο, μαλλιαρός κάκτος, κεφαλή του γέροντα, κάκτος γέροντας,  τσερέος.

Κωνικού σχήματος, στενός κάκτος, ο οποίος είναι καλυμμένος ολόκληρος από ένα χαρακτηριστικό θύσανο από μακριές τρίχες, που παρομοιάζονται με μαλλιά, σε ασημογκρί ή σχεδόν λευκό χρώμα, από όπου προκύπτει κι η χαρακτηριστική του ονομασία κεφαλή του γέροντα.