Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Euphorbia eritrea cristata

Γένος: Euphorbia

Οικογένεια: Euphorbiaceae
Συχνές ονομασίες: Euphorbia / Ευφόρμπια, ευφορβία.

Υψηλός κάκτος βαθυπράσινου χρώματος με περίτεχνη κυματιστή μορφή και διακλαδώσεις.