Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cephalocereus senilis Γένος: Cephalocereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Trichocereus terscheckii Γένος: Trichocereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ritterocereus marmorata Γένος: Ritterocereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Rebutia minuscula Γένος: Rebutia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Rebutia heliosa Γένος: Rebutia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Polaskia chichipe (Cereus) Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pilosocereus gounellei Γένος: Pilosocereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Parodia chrysacanthion Γένος: Parodia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pachycereus pringlei Γένος: Pachycereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Opuntia microdasys cristata Γένος:...