Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Schlumbergera spp. Γένος: Schlumbergera...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Austrocylindropuntia cylindrica Γένος: Austrocylindropuntia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Mammilaria elongata Γένος: Mammilaria...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Euphorbia enopla Γένος: Euphorbia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Trichocereus pachanoi forma cristata...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cephalocereus senilis Γένος: Cephalocereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Trichocereus terscheckii Γένος: Trichocereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ritterocereus marmorata Γένος: Ritterocereus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Rebutia minuscula Γένος: Rebutia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Rebutia heliosa Γένος: Rebutia...