Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Liriodendron tulipifera L.

Γένος: Liriodendron

Οικογένεια: Magnoliaceae / Μαγνολιοειδή
Συχνές ονομασίες: tulip poplar / Λιρίοδενδρο τουλιπανθές, τουλιπόδενδρο, δέντρο τουλίπα.

Μεγάλο, ανθεκτικό, ανθοφόρο, καλλωπιστικό, φυλλοβόλο δένδρο, που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 20 μ ύψος και διάμετρο κόμης τα 8μ. Η όψη του μοιάζει με πλάτανο αλλά τα φύλλα είναι γυαλιστερά, ανοιχτοπράσινα και τετράλοβα δίχως κορυφή, που γίνονται ανοιχτοκίτρινα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το φυτό χρειάζεται να φτάσει σε ηλικία περίπου 7 ετών για να ανθίσει. Τα πανέμορφα άνθη του είναι τουλιπόμορφα, αρωματικά με πράσινο χρώμα στο εξωτερικό μέρος τους και πορτοκαλί στο εσωτερικό κι εμφανίζονται κατά τα τέλη της άνοιξης – αρχές καλοκαιριού.

Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις το φυτό. Ευδοκιμεί σε ηλιόλουστες έως και ημισκιερές θέσεις φύτευσης. Παρουσιάζει ανθεκτότητα στην ξηρασία, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και την ατμοσφαιρική ρύπανση.