Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Citrus sinensis

ΓένοςCitrus

Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες
Συχνές ονομασίες: orange tree / πορτοκαλιά.