Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Platanus occidentalis L.

Γένος: Platanus

Οικογένεια: Platanaceae / Πλατανοειδή
Συχνές ονομασίες: Buttonball, buttontree, buttonwood, eastern sycamore, American plane, American planetree, American sycamore, sycamore / αμερικανικός πλάτανος, δυτικός πλάτανος, αμερικανικό πλατάνι, πλάτανος, πλατάνι, αμερικανικη συκομουριά.

Το γένος των πλατάνων περιλαμβάνει γύρω στα 10 είδη μεγάλων και μακρόβιων, φυλλοβόλων δένδρων, που φτάνουν σε ύψος 50μ. και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη Βόρεια Αμερική καθώς και στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας. Έχουν ογκώδη κορμό που συνήθως διακλαδίζεται λίγα μέτρα πάνω από το έδαφος και μεγαλοπρεπές φύλλωμα αποτελούμενο από ανοιχτοπράσινα, παραλαμοειδή φύλλα με 3 ή 5 λοβούς που θυμίζουν τα φύλλα του σφένδαμου.

Τα ιθαγενή δέντρα του υποείδους δυτικού πλατάνου απαντώνται στην ανατολική βόρεια Αμερική και ξεπερνούν το ύψος των 50μ. Έχουν ευθυτενή κυλινδρικό κορμό μεγάλης διαμέτρου,  ο φλοιός του οποίου αποσπάται σε «λέπια» εκτίθοντας το εσωτερικό, ανοιχτόχρωμο στρώματου κορμού. Τα φύλλα του είναι παλαμοειδή αλλά με λιγότερο εμφανείς λοβούς, συγκρινόμενο με τα άλλα είδη, και ανασηκωμένες οδοντωτές παρυφές. Οι καρποί του είναι συνήθως μονήρεις.

Στην Ευρώπη είναι γνωστός με το όνομα πλάτανος, ενώ στη Βόρεια Αμερική με το όνομα συκομουριά. (Εκτός Βόρειας Αμερικής το όνομα “συκομουριά” αναφέρεται είτε στο είδος φίκου (Ficus sycomorus) είτε στο είδος Great ή Sycamore Maple (Acer pseudoplatanus)).

*Ο Βοτανικός Κήπος «Ζέλιος Γη» δε φέρει ευθύνη για τυχόν παρενέργειες από τη χρήση – κατανάλωση των φυτών και βοτάνων . Σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε πάντοτε το θεράποντα ιατρό σας πριν προβείτε στη χρήση οποιουδήποτε φαρμακευτικού φυτού.