Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Eriobotrya japonica Γένος: Eriobotrya...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Acer negundo L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Elaeagnus angustifolia L. Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cercis siliquastrum Γένος: Cercis...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος:  Cupressus macrocarpa “Goldcrest” Γένος:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Ficus carica L. Γένος:...