Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Citrus aurantium

ΓένοςCitrus

Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες
Συχνές ονομασίες: bitter orange / νερατζιά.