Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Prunus Persica Nectarina

Γένος: Prunus

Οικογένεια: Rosaceae / Ροδίδες
Συχνές ονομασίες: peach, purple leaved peach, white nectarine, flowering peach, common peach, akroot, peach tree / Προύμνη η περσική, νεκταρινιά.

Η νεκταρινιά είναι οπωροφόρο, φυλλοβόλο δέντρο και κατάγεται από την Κίνα, κι αποτελεί υποείδος της ροδακινιάς.

Πρόκειται για μικρό δέντρο με στρογγυλωπή κόμη, με λογχοειδή φύλλα και ρόδινα άνθη στις αρχές της άνοιξης. Ο καρπός της, το νεκταρίνι, περιβάλλεται από λείο φλοιό και περιέχει ένα μεγάλο κουκούτσι, διαφέρει δηλαδή από την ροδακινιά στο ότι ο καρπός της δεν έχει χνούδι.