Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Crataegus germanica (Mespilus germanica L.)

Γένος: Crataegus

Οικογένεια: Rosaceae / Ροδοειδή
Συχνές ονομασίες: Medlar, common medlar, néflier, deutsche, Mispelbaum, Mispel, níspero común, nespereira, níspero europeo, mispel / Μεσπιλέα η γερμανική, μεσπιλιά, μακεδονική μουσμουλιά, πολεμιδιά (Κύπρος), μεσπιλέα (Πελοπόννησος), νεσπολιά ή νοσπολιά (Κέρκυρα), δεσπολιά (Κρήτη) και πολημιδία ή μεσπιλιά (Κύπρος)

Μικρό δέντρο, αυτοφυής στην Μικρά Ασία παρά την επιστημονική γερμανική ονομασία. Συγχέεται με την μουσμουλιά, όμως η μεσπιλιά έχει στρόγγυλους, καφέ καρπούς  με πλατιά σέπαλα στον μίσχο έναντι των ωοειδών, κίτρινων μούσμουλων.

Φέρει επιμήκη, σκουροπράσινα, μεγάλα φύλλα, τα οποία γίνονται πορτοκαλοκόκκινα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου κι ανθοφορεί με λευκά άνθη πέντε πετάλων κατά τα τέλη της άνοιξης κι ο καρπός της λόγω των ιδιοτήτων του αποκτά ολοένα και φανατικότερο κοινό, αυξάνοντας τη ζήτηση και την καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια.