Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Fortunella margarita

Γένος: Fortunella

Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες
Συχνές ονομασίες:Kumquat tree / Κουμ κουάτ.