Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος:Citrus medica limonum

ΓένοςCitrus

Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες
Συχνές ονομασίες: Citron-lemon tree / Κιτρολεμονιά.