Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Citrus medica

ΓένοςCitrus

Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες
Συχνές ονομασίες: Citron tree / Κιτριά (κίτρο).