Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Citrus medica

ΓένοςCitrus

Οικογένεια: Rutaceae / Ρουτίδες
Συχνές ονομασίες: Citron tree / Κιτριά (κίτρο).

Στον Κήπο μας θα βρείτε και την ποικιλία το χέρι του Βούδα Citrus medica var. sarcodactylis (Buddha’s hand, fingered citron).

Στο θεματικό Κήπο των Αγγέλων θα βρείτε κιτριά, που συμβολίζει τις αρετές της αγνότητας και της σωφροσύνης.