Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Castanea sativa Mill.

Γένος: Castanea

Οικογένεια: Fagaceae / Φυγοειδή
Συχνές ονομασίες: sweet chestnut, Châtaignier commun / Καστανέα η εδώδιμη, καστανιά.

Φυλλοβόλο μεγάλο πολυετές δέντρο με πυκνή κόμη με επιμήκη, πριονωτά φύλλα. Ο καρπός της, το κάστανο ωριμάζει τον φθινόπωρο και βρίσκεται μέσα σε ακανθώδες περίβλημα.

Το ξύλο της καστανιάς είναι ανθεκτικό, σκληρό και χρησιμοποιείται σε κάθε είδους ξύλινες κατασκευές και το καστανόχωμα χρησιμοποιείται στην ανθοκομία.

Εκτός από τον εδώδιμο καρπό της συλλέγονται τα φύλλα, ο φλοιός, και το περίβλημά του καρπού για θεραπευτικούς σκοπούς.