Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Juglans regia L.

Γένος: Juglans

Οικογένεια: Juglandaceae / καρυοειδή
Συχνές ονομασίες: walnut, Carpathian walnut, Persian walnut, Madeira walnut, English walnut, nogal, Hoja de nogal, jodemza, Makxu’kutkiwi, mixpa, black walnut, walnut tree / καρυά η βασιλική, καρυδιά Αγίου Όρους, καρυδιά.

Φυλλοβόλο δέντρο με παχύ κορμό (~2μ.)  που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 35 μ. Φέρει μακριά, μεγάλα φύλλα και το κάθε φύλλο αποτελείται από 7-9 μικρά φυλλάρια ωοειδούς σχήματος. Το δέντρο καλλιεργείται για τον εδώδιμο κι υψηλής διατροφικής αξίας καρπό του, το καρύδι αλλά και για την υψηλής ποιότητας ξυλεία του, παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα κι εύκολη επεξεργασία στην τορνευτική, τη ξυλογλυπτική και την επιπλοποιεία. 

Η συγκομιδή των καρυδιών γίνεται με ράβδισμα των ώριμων καρπών και τη συλλογή τους από το έδαφος.

Η Ελλάδα παράγει σημαντική ποσότητα καρυδιών και κατατάσσεται στην ενδέκατη χώρα παραγωγής παγκοσμίως. Η καλύτερη εγχώρια ποικιλία είναι αυτή του  Αγίου Όρους, η οποία παράγει γλυκιάς γεύσης καρύδια.

Το φυτό δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες εδαφικές ή άλλου είδους απαιτήσεις παρά μόνο τακτικές αρδεύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ευδοκιμεί σε περιοχές με  θερμό κι υγρό κλίμα, οι οποίες δεν πλήττονται από δυνατούς ανέμους.