Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Fraxinus excelsior L.

Γένος: Fraxinus

Οικογένεια: Oleaceae / Ελαιΐδες
Συχνές ονομασίες: European ash, ash, black ash, fresno, fresno de hoja ancha / Φράξινος ο υψικάρηνος, φράξινος, φράξος, μελιάδι, μελιός, μελεό, μέλεγος.

Μεγάλο δέντρο που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 40 μέτρα, σε πλάτος τα 15 μέτρα και ζει περίπου 200 χρόνια. Τα φύλλα του είναι πράσινα, λογχοειδή και παράγει κρεμάμενους καρπούς σε μορφή κάψας, που στην αρχή έχουν πράσινο και στη συνέχεια καστανό χρώμα. Η καταγωγή του δέντρου είναι από την Ευρώπη και την Ασία.  Το ξύλο του είναι σκληρό, κιτρινόλευκο, με ανθεκτικές και ίσιες ίνες, κι αποτελεί  το ελαστικότερο ευρωπαϊκό ξύλο, με το οποίο κατασκευάζονται πολλά ξύλινα αντικείμενα, όπως π.χ. βαρέλια. Ο φλοιός του έχει φαρμακευτικές ιδιότητες και τα φύλλα του χρησιμοποιούνται ως αφέψημα. Στην Ελλάδα συναντάται επίσης το είδος Fraxinus ornus, το οποίο είναι γνωστό με τις κοινές ονομασίες μελιάδι, μέλεγος και μελιός, καθώς σύμφωνα με τη μυθολογία ζούσαν σε αυτό οι Νύμφες Μελίες ή Μελιάδες.

*Ο Βοτανικός Κήπος «Ζέλιος Γη» δε φέρει ευθύνη για τυχόν παρενέργειες από τη χρήση – κατανάλωση των φυτών και βοτάνων . Σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε πάντοτε το θεράποντα ιατρό σας πριν προβείτε στη χρήση οποιουδήποτε φαρμακευτικού φυτού.