Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Fraxinus excelsior L.

Γένος: Fraxinus

Οικογένεια: Oleaceae / Ελαιΐδες

Συχνές ονομασίες: European ash, ash, black ash, fresno, fresno de hoja ancha / Φράξινος ο υψικάρηνος, φράξινος, φράξος, μελιός, μελεό, μέλεγος.

Μεγάλο δέντρο που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 40 μέτρα, σε πλάτος τα 15 μέτρα και ζει περίπου 200 χρόνια. Τα φύλλα του είναι πράσινα, λογχοειδή και παράγει κρεμάμενους καρπούς σε μορφή κάψας, που στην αρχή έχουν πράσινο και στη συνέχεια καστανό χρώμα. Η καταγωγή του δέντρου είναι από την Ευρώπη και την Ασία.  Το ξύλο του είναι σκληρό, κιτρινόλευκο, με ανθεκτικές και ίσιες ίνες, κι αποτελεί  το ελαστικότερο ευρωπαϊκό ξύλο, με το οποίο κατασκευάζονται πολλά ξύλινα αντικείμενα, όπως π.χ. βαρέλια. Ο φλοιός του έχει φαρμακευτικές ιδιότητες και τα φύλλα του χρησιμοποιούνται ως αφέψημα. Στην Ελλάδα συναντάται επίσης το είδος Fraxinus ornus, το οποίο είναι γνωστό με τις κοινές ονομασίες μέλεγος και μελιός, καθώς σύμφωνα με τη μυθολογία ζούσαν σε αυτό οι Νύμφες Μελίες ή Μελιάδες.

Λίστα Πασχαλιά Κλείσε Ραντεβού Τηλέφωνο: (+30) 26340-45707
Αηδόνι Γαβρολίμνης, Ναύπακτος – 300 14

© 2018 Ζέλιος Γη – Βοτανικός Κήπος