Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Betula alba syn. Betula...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Aesculus hippocastanum Γένος: Aesculus...
Επιστημονική - Λατινική ονομασία / Είδος: Pistacia vera "Aegina" Γένος: Pistacia...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Sorbus domestica Γένος: Sorbus Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Liquidambar styraciflua Γένος: Liquidambar Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Phoenix dactylifera Γένος: Phoenix...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cedrus libani subsp. atlantica...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Pinus halapensis Γένος: Pinus Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Brachychiton populneus Γένος: Brachychiton...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος:  Cupressus leylandii  “Castelwellan Gold” ...