Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Brachychiton populneus Γένος: Brachychiton...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος:  Cupressus leylandii  “Castelwellan Gold” ...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Persea americana var. guatemalensis “Fuerte”...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Paulownia tomentosa & elongata...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Cornus mas Γένος: Cornus...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος:Jakaranda mimosifolia Γένος: Jakaranda Οικογένεια:...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Diospyros kaki Γένος: Diospyros...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Μusa spp. Γένος: Μusa...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Koelreuteria paniculata Γένος: Koelreuteria...
Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Citrus sinensis Γένος: Citrus Οικογένεια:...