Επιστημονική – Λατινική ονομασία / Είδος: Mentha pulegium

Γένος: Mentha

Οικογένεια: Lamiaceae / Λαμιοειδή

Συχνές ονομασίες: Pennyroyal / Φλισκούνι

Ανθοφόρο φυτό που τα θρυμματισμένα φύλλα αναδύουν άρωμα δυόσμου. Παραδοσιακό λαϊκό φάρμακο και μαγειρικό μυρωδικό, με τεκμηριωμένη χρήση κατά την αρχαιότητα, το οποίο σήμερα η επιστήμη το καθιστά δυνητικά τοξικό. Απωθεί έντομα και παράσιτα.